logo_boom_appel_2.png
logo_boom_appel_3.png
 

Home

Welkom op de  website van OBS De Boomgaard.

De Boomgaard is een school voor openbaar onderwijs. 
Dit betekent dat alle kinderen ongeacht zaken als levensovertuiging, afkomst en achtergrond bij ons welkom zijn.
Promo filmpje
Op onze school is er respect voor elkaar en wordt diversiteit juist aangegrepen om van elkaar te leren. Van jongs af aan leren we kinderen respect te hebben voor de mening of overtuiging van een ander.

 

Kinderen komen op De Boomgaard in een veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde onderwijsomgeving terecht. Leren, ontdekken, creativiteit, zelfvertrouwen, welbevinden en sociale vaardigheid zijn belangrijke accenten bij ons op school. Het kind is ons vertrekpunt: we stemmen ons aanbod zo goed mogelijk af op de individuele verschillen. We geven extra instructie aan kinderen die dit nodig hebben en zijn tevens gespecialiseerd in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen. 
We geven ons onderwijs ontwikkelingsgericht, toekomstgericht en waardegericht vorm. We kijken verder dan alleen een goed resultaat bij (Cito)toetsen, we maken onze leerlingen wegwijs in de huidige moderne samenleving zodat ze klaar zijn voor succesvol functioneren in ‘de wereld van de toekomst’. Daar komt ook onze slogan vandaan: “Kom oogsten!”. Dit benadrukt dat we ons richten op de brede ontwikkeling van een kind, op een ‘goed gevulde rugzak’ waarmee de uitdagingen van het leven vol vertrouwen aangegaan kunnen worden. Het verwijst ook naar onze kernwaarden, waarvan de beginletters het woord ‘oogst’ vormen.

kernwaarden De Boomgaard

 

De kinderen van groep 4 t/m 7 maken naast de gebruikelijke boeken, werkboeken en schriften ook gebruik van de “Snappet”, een tablet waarmee  ieder kind toegang heeft tot les- en oefenmateriaal op het geschikte niveau. De digitale leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. De Boomgaard heeft hierin, als eerste school in De Hoeksche Waard die hiermee werkt, naam gemaakt. Door de vele jaren ervaring is een afgewogen aanbod met de Snappet ingericht op het gebied van rekenen, taal en spelling.

 

De Boomgaard is een “EarlyBird” school. Van groep 1 t/m 8 wordt op hoog niveau Engels aangeboden. We hebben een vakspecialist Engels die in alle groepen een programma verzorgt. Daarnaast integreren alle leerkrachten, die hierin extra zijn bekwaamd, aandacht voor de Engelse taal in hun weekprogramma. 

 

Samen met de ouders, kinderen en leerkrachten werken we voortdurend aan de toekomst van onze school en de kwaliteit van ons aanbod.

 

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend bezoek aan onze school. U kunt een afspraak maken met de directeur Maurice van de Lisdonk, tel. 0186-602760.

Door het proeven van de sfeer en een rondleiding langs alle groepen, kunt u  een goede indruk krijgen van de school.
 
 
 
 
Als u aan onze school verbonden bent, kunt u verdere informatie over onze activiteiten inzien en ontvangen via ons interne communicatieplatform ‘Schoudercom’.
Via deze weg ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief, kunnen interne mails uitgewisseld worden, worden nieuwsberichten en klassenblogs 

 

Comments are closed.