logo_boom_appel_1.png
logo_boom_appel_4.png
 

Formulieren downloaden

Voor het aanvragen van extra verlof kunt u het formulier downloaden. Om teleurstellingen te voorkomen, raden wij u aan om eerst de folder “Leerplicht en verlof” te lezen voordat u een formulier invult. De directie is verplicht zich te houden aan de wettelijke bepalingen betreffende het geven van extra verlof. De schoolinspectie is zeer alert op ongeoorloofd afwezig zijn. De school en/of de directeur kan een boete opgelegd krijgen van € 1.000 per overtreding, met een maximum van € 100.000 wanneer onderstaande  punten van toepassing zijn:

  • het niet binnen vijf werkdagen melden van ongeoorloofde afwezigheid van meer dan zestien klokuren;
  • in strijd handelen met de bepalingen rond vrijstelling wegens vakantie of andere gewichtige omstandigheden van meer dan het wettelijke maximum;
  • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie omtrent de Leerplichtwet.

 Leerplicht en verlof

 Aanvraag extra verlof

 Aanmeldingsformulier overblijven

 

Comments are closed.