logo_boom_appel_3.png
logo_boom_appel_3.png
 

Pedagogische aanpak

‘The Leader In Me’

Om de kinderen voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Onze school volgt hierbij de aanpak van ‘The Leader in Me’. Dit staat voor het werken aan levensvaardigheden die leerlingen helpen zelf regie te nemen op hun persoonlijke levenspad. We helpen hen het ‘leiderschap’ in zichzelf  aan te boren. Daarbij draait het om het aanleren van gewoonten waarmee ze zelf de uitdagingen van de huidige complexe samenleving vol vertrouwen aan kunnen gaan. In zekere zin bouwen we zo aan zelfkennis, zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid.  Uiteindelijk draagt dit bij aan hun levensgeluk. 

Speciaal voor het basisonderwijsonderwijs is door de Amerikaan Covey ‘The Leader in Me’ ontwikkeld.  De werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid. Deze aanpak leert kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken.  Bovendien zorgt dit proces ervoor dat kinderen meer plezier hebben in het leren. Uitgangspunt van The leader in Me, is dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Deze zeven gewoonten van Stephen Covey worden toegelicht in deze flyer: 

De 7 gewoonten_uitleg

 

Comments are closed.