logo_boom_appel_3.png
logo_boom_appel_6.png

#onderwijs2032

De werkwijze op De Boomgaard sluit prima aan bij de geformuleerde basisvaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw (de ‘21st century skills’). Omdat wij ernaar streven ons onderwijs goed te laten aansluiten bij de eisen van de moderne samenleving, gebruiken wij onder meer dit model als toetssteen. Op onze studiedag hebben we hier onder meer bij stilgestaan. We hebben daar met elkaar een mooie basis gelegd voor een toekomstbeeld van onze school in 2020 met bijbehorende ambities en doelen.

 
De Rijksoverheid, in de persoon van staatssecretaris Sander Dekker, gaf in februari het startsein voor een landelijke maatschappelijke dialoog over het onderwijs van de toekomst. Dit landelijke traject genaamd ‘#onderwijs2032’ gaat in op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen in de toekomst nodig hebben en of het onderwijs hier nog wel goed bij aansluit. Dit moet leiden tot een vernieuwd curriculum voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

 
Vanuit de verwantschap met ons eigen traject richting een nieuw meerjarenplan, trok dit meteen onze aandacht. De Boomgaard heeft daarom verzocht gastheer te mogen zijn van één van de 60 nationale ouderavonden die onderdeel uitmaken van ‘de week van #onderwijs2032’ in mei. De beargumenteerde affiniteit met dit traject sloeg aan en al snel kregen we het bericht dat we op woensdag 20 mei (19:30 – 21:30 uur) een ouderavond ‘#onderwijs2032’ mogen organiseren.

 
Tijdens deze ouderavond gaan ouders, leerlingen uit groep 7 en 8 en de school samen onder leiding van een professionele begeleider in gesprek over de toekomst van het onderwijs. In cocreatie bedenken we samen hoe het onderwijs toekomstbestendig gemaakt kan worden en wat dat voor de eigen school betekent. Een nadere uitnodiging met programma zal nog volgen, maar noteer deze datum vast in de agenda!

 

Voor meer informatie gaat u naar: http://liketoshare.education/onderwijsfestival/

Comments are closed.