logo_boom_appel_1.png
logo_boom_appel_6.png
 

Overblijven

Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht om het overblijven in de lunchpauze te regelen. Sinds augustus 2006 is de school eindverantwoordelijk voor het overblijven.
Een groep vrijwilligers  begeleidt de kinderen tijdens het overblijven en houdt toezicht . Bij goed weer wordt buiten gespeeld, bij regen blijven de kinderen binnen. Er zal één overblijfkracht per 15 kinderen aanwezig zijn. Wij vragen u alleen gebruik te maken van de overblijfregeling als er geen andere mogelijkheden tot opvang zijn. Kinderen die overblijven nemen zelf brood mee. Drinken kunt u zelf meegeven óf via de schoolmelkcentrale aanvragen via een formulier, deze is op school te verkrijgen. Geeft u ze a.u.b. geen koolzuurhoudende drankjes mee (zoals cola e.d.). Wanneer u uw kind op school wilt laten overblijven, dient u dit van tevoren (telefonisch) tussen 8.00 en 8.30 uur te melden op school aan de dienstdoende ouder(deze zit bij de conciërge). Een briefje voor die tijd in het daarvoor bestemde vakje bij de conciërge kan ook. Wilt u zo nodig ook aangeven of een kind nog bijzondere aandacht behoeft (denk aan allergie, medicijnen).U kunt uw kind ook voor één of meerdere dagen vast op de overblijflijst laten zetten. Wanneer het om één of andere reden niet zal overblijven (ook bij ziekte) dient u uw kind af te melden. De overblijfkracht neemt alleen verantwoording voor leerlingen die aangemeld zijn.

 De vergoeding voor het overblijven op school bedraagt € 2,00 per keer per kind. Dit bedrag wordt contant door het kind voldaan bij het overblijven. In plaats daarvan kan ook een kaart met tien strippen à € 20,00 worden gekocht.

Voor de vaste overblijvers kan een girale betaalwijze per 10 weken vooruit worden afgesproken. Dan worden 9 weken in rekening gebracht voor de dagen dat uw kind overblijft. Restitutie bij (incidenteel) geen gebruik maken van de overblijfregeling is echter niet mogelijk. Er zijn kwartaalbedragen vastgesteld. Voor één, twee, drie of vier keer overblijven per week is het tarief per kind vastgesteld op respectievelijk € 15, € 30, € 45 en € 60.

Meer informatie over de overblijfregeling kunt u op school verkrijgen of telefonisch tussen 8.00 uur tot 8.30 uur, op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag.

 

Comments are closed.