logo_boom_appel_3.png
logo_boom_appel_6.png

Persbericht #onderwijs2032

 

Persbericht:  deelname De Boomgaard aan #onderwijs2032

boomgaard logo

MIJNSHEERENLAND , 17 mei 2015

 

De Boomgaard doet mee aan landelijke brainstorm onderwijs

 

MIJNSHEERENLAND –  De kleuters van nu solliciteren rond 2032 naar hun eerste baan. Staatssecretaris Sander Dekker vond het de hoogste tijd voor een gesprek rond de vraag wat zij moeten leren op school om over 15 jaar klaar te zijn voor die stap. Daarom gaf hij op 17 november 2014 het startschot voor het project ‘#Onderwijs2032’, een landelijke brainstormsessie over het curriculum van de toekomst voor het funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs). Iedereen met ideeën hierover kan deze delen via speciale kanalen van de social media. Deze week (18, 19 en 20 mei) worden op tal van plaatsen Nationale Ouderavonden gehouden als onderdeel van de ‘week van #onderwijs2032’. Openbare basisschool De Boomgaard in Mijnsheerenland is de eer gegund om in de regio Hoeksche Waard zo’n Nationale Ouderavond te mogen organiseren. 

 

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Wat moeten kinderen die nu aan hun schoolloopbaan beginnen dan kennen en kunnen om voorbereid te zijn op de samenleving waarin zij rond  2032 aan het werk gaan? Leert dit kind nú op school eigenlijk wel wat het nodig heeft om dan succesvol te zijn? Hoe bereiden basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal voor op de toekomstige uitdagingen? Die vragen staan 20 mei centraal bij de Nationale Ouderavond #onderwijs2032 op basisschool De Boomgaard (onderdeel van Acis openbaar onderwijs) in Mijnsheerenland. Tijdens deze avond gaan ouders, leerlingen (uit groep 7 en 8) en de school samen in gesprek over de toekomst van het onderwijs.

Staatssecretaris Sander Dekker wil nadrukkelijk ouders en leerlingen betrekken bij de herijking van het curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Volgens een vast programma, onder leiding van een professionele begeleider, worden op De Boomgaard daarom ideeën uitgewisseld waarmee het onderwijs toekomstbestendig gemaakt kan worden. Dit gebeurt ook op enkele andere scholen in Nederland. Het gaat dan om algemene voorstellen, maar ook om suggesties voor de school zelf.

De Boomgaard is al een vooruitstrevende school met accenten als digitalisering (met tablets), vroegtijdig talenonderwijs Engels en programma’s voor meerbegaafdheid. Deelname aan de Nationale Ouderavond past uitstekend in het traject naar een nieuw meerjarenplan waar de school al een tijdje mee bezig is.

Het gaat in de discussie niet om de randvoorwaarden; hoe belangrijk ook, daar wordt al zo veel over gesproken. #onderwijs2032 richt zich daarom puur op de inhoud van het onderwijs. De opbrengsten van de eerste fase zijn geanalyseerd en kunnen in drie thema’s worden ondergebracht:

  1. kennis voor leren en werk (kennis en vaardigheden, leren leren en beroepsvorming);
  2. maatschappelijke vorming (burgerschap, mediawijsheid en internationale oriëntatie) en
  3. persoonsvorming (talenten ontwikkelen, identiteitsontwikkeling, creativiteit)

Aan het eind van de avond worden de belangrijkste opbrengsten ingesproken als een videoboodschap die aan de staatssecretaris zal worden aangeboden. Eind 2015 brengt het Platform Onderwijs2032 advies uit aan het kabinet; dit vanuit de verzamelde input uit de landelijke dialoog. Mooi dat De Boomgaard en haar ouders en leerlingen daar een bijdrage aan heeft kunnen leveren.

 

Comments are closed.