logo_boom_appel_3.png
logo_boom_appel_5.png

SchoolopSeef

Beste ouders, verzorgers,

Wij hebben het certificaat: SchoolopSeef voor de 3de keer behaald. SEEF staat voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. En wat verstaan wij onder goed?

  • Dat de wegen veilig zijn ingericht, ook voor kinderen, zeker op de school-thuisroutes en rondom de scholen.
  • Dat kinderen in elk schooljaar regelmatig eigentijdse verkeerseducatie krijgen, zowel theoretisch als praktisch.
  • Dat scholen en ouders onderling contact hebben over dit onderwerp, en ook echt samenwerken aan de veiligheid van de kinderen in het verkeer.

Daarom willen we nog enkele punten onder uw aandacht brengen:

  • I.v.m. de beperkte ruimte op het schoolplein vragen we of kinderen zoveel mogelijk lopend naar school willen komen.
  • Ouders die kinderen komen ophalen van school worden verzocht op het schoolplein op hun kinderen te wachten, zodat de verkeersveiligheid op het voetpad (naast het witte hek) beter wordt.
  • Als ouders kinderen komen ophalen wilt u dan niet met de fiets op de weg gaan staan of dubbel parkeren met de auto.
  • Wilt u bij het parkeren van uw auto ook rekening houden met het vrij houden van de zebrapaden. Dit omdat iedereen meer overzicht heeft bij het oversteken. Ook kunt u uw auto parkeren bij de Groene Olifant. 
  • Als kinderen regelmatig op de fiets komen of als er praktische fietslessen gegeven worden is het belangrijk dat de fiets veilig en goed is. Denk hierbij aan banden, remmen,
    bel en dat de fiets geen losse/kapotte onderdelen heeft.

In september hebben we weer een “Opvoetenenfietsendag” georganiseerd. Deze dag hebben we het verkeer rond de school weer onder de aandacht gebracht bij iedereen. We hebben ook weer de herlabeling van SchoolopSeef uitgereikt gekregen door Nelleke, onze verkeerscoordinator bovenschools.

Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Corina de Keijser. Zij is onze verkeerscoördinator. Ook kunt u voor informatie kijken op: www.schoolopseef.nl.

Het team van De Boomgaard.
Samen kunnen we zorgen voor een veilige verkeerssituatie.

Comments are closed.