logo_boom_appel_5.png
logo_boom_appel_5.png
 

pestprotocol

Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Daarom is er een  pestprotocol opgesteld met als doel: ‘Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.’

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenst situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijdse respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Een pestprotocol alleen, is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken.

Het pestprotocol kunt u openen door op onderstaande link te klikken:

Pestprotocol OBS De Boomgaard

 

 

 

Comments are closed.