logo_boom_appel_1.png
logo_boom_appel_1.png
 

schoolplan

Naast een jaarverslag en een schoolgids maken we ook een schoolplan. Dat is een meerjarenplan waarin de te verwachten ontwikkelingen en beleidsvoornemens vanonze school staan vermeld. Het plan heeft een geldigheidsduur van 4 jaar.
Het huidige schoolplan loopt van 2011 tot 2015. Onderstaande link geeft toegang tot het schoolplan.

Boomgaard schoolplan 2011-2015

Comments are closed.