logo_boom_appel_1.png
logo_boom_appel_3.png

Tabletonderwijs op De Boomgaard trekt de aandacht

Al ruim twee jaar werken de leerlingen van OBS De Boomgaard met de  Snappet, een kleine tablet, aan diverse vakken. De Boomgaard onderscheidt zich regionaal met de inmiddels opgedane ervaring en expertise in deze vorm van digitalisering van het onderwijs. Reden waarom 15 medewerkers, leerkrachten en directie, van Omnis (een groep kindcentra en basisscholen uit de gemeente Borssele), 12 februari een ochtend mee kwam lopen op De Boomgaard om kennis te maken met de Snappets.

De positieve invloed op de leerresultaten is inmiddels wel bewezen en trekt de aandacht. Hogere resultaten, tijdwinst, beter zicht op de ontwikkeling van elk kind, verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, directe feedback, meer individuele differentiatie: de voordelen zijn divers en groot. Snappet is in Duitsland zelfs genomineerd voor de “digita 2015”, de meest prestigieuze award voor digitale educatieve media. Op 26 februari maakt de Duitse Minister van Onderwijs de winnaars bekend.

De Boomgaard zet de Snappets in bij de vakken spelling, begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, rekenen (inclusief automatiseren) en taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk). Meester Richard en Juf Mineke hadden een ochtendprogramma gemaakt voor de bezoekers van Omnis. In een presentatie hebben zij laten zien hoe ieder kind met de eigen Snappet toegang krijgt tot les- en oefenmateriaal op het niveau dat bij het kind past (adaptief). De kinderen worden door het adaptieve karakter uitgedaagd om meer te oefenen en hun grenzen te verleggen. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de eigen resultaten en sluiten zo aan bij het niveau van het kind.

De leerkrachten worden bij de lesinstructie ondersteund met aanvullend materiaal zoals educatieve filmpjes over het specifieke onderwerp. Op het digibord kan dit materiaal klassikaal worden ingezet, maar er kan ook met de tablets centraal worden gewerkt; door de eerste paar opdrachten samen te doen en de gegeven antwoorden (anoniem) op het digibord te tonen, weet de leerkracht of iedereen meedoet en de stof begrijpt.

Tijdens de lesbezoeken in diverse groepen, zien de gasten van de Omnisscholen hoe het er op De Boomgaard aan toe gaat; op de foto hiernaast kijkt algemeen directeur Van den Berg mee met een leerling. Ze horen van de leerlingen zelf hoe enthousiast ze zijn en ze zien dat werken met de Snappets veel kansen biedt tot coöperatieve werkvormen, elkaar helpen en samenwerken om tot het goede antwoord te komen. Ze zien de kracht van directe feedback: de leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen terugkoppeling met een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep (fout antwoord) is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Ze kunnen zonodig gebruik maken van ingebouwde tips en leerstrategieën.

Men was enthousiast over het leerlingvolgsysteem van Snappet, het ‘dashboard’, waarin meteen de voortgang van iedere leerling in de klas te zien is. Zo kan direct worden gereageerd op leerlingen met extra hulp, meer toelichting, maar natuurlijk ook met gerichte complimenten aan de leerlingen die uitstekend aan het werk zijn. Een leerling of een klein groepje kan gemakkelijk apart worden genomen voor extra instructie, omdat de andere kinderen op hun tablet rustig door kunnen werken. De leerlingen kunnen bij elke les in een plusprogramma (op hun eigen niveau) extra werken aan de leerstof, zowel remediërend als ze meer oefening nodig hebben als verrijkend wanneer ze alles snel en goed gemaakt hebben.

Aan het einde van de dag zijn de resultaten direct voor de leerkracht beschikbaar. Snappet geeft een beeld van de voortgang van elke leerling en van de hele klas ten opzichte van de rest van Nederland. De leerkracht gebruikt deze informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten.

De Snappets bieden echter ook leuke extra’s als spelvormen en stemmen/ quiz om afwisseling aan te kunnen brengen in de les. Meester Richard maakte ter afsluiting van het bezoek van de Omnisscholen van die laatste optie gebruik door enkele vragen voor te leggen waarop de gasten antwoorden op hun tablet. Op het digibord verschijnen de antwoorden van de groep op vragen als “Heeft dit bezoek je voldoende inzicht gegeven in het werken met Snappets?” Deze werkvorm zorgde voor een levendige discussie en maakte duidelijk waarom kinderen dit ook altijd fantastisch vinden. De antwoorden lieten zien dat het een zinvolle ochtend was en dat de Omnisscholen hiermee een weloverwogen beslissing kunnen gaan nemen over de introductie van tabletonderwijs.

Comments are closed.